LBK nr. 457 af 23/05/2012

Bekendtgørelse af lov om havne

01-04-2012

Loven gælder for havne, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, køretøjer, personer og landinger af fisk.