352/2017

Forordning om opstilling af rammer for levering af havnetjenester og fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne

07-03-2017

Forordningen skal sikre rammerne for levering af havnetjenester samt fælles regler om finansiel gennemsigtighed for havne.