2008/114

Direktiv 2008/114/EF

13-01-2009

Rådets direktiv 2008/114/EF om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre.