2012/188

Kommissionsafgørelse 2012/188

11-04-2012

Kommissionens gennemførelsesafgørelse om godkendelse af, at nogle medlemsstater indfører visse særlige bestemmelser i medfør af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods.