2012/45

Direktiv 2012/45/EU

24-12-2012

Direktiv 2012/45/EU om den anden tilpasning af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt.