Direktiv 2012/34/EU

Direktiv 2012/34/EU

21-11-2012

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde.