RID 2019

RID 2019 - Reglement for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID)

01-01-2019

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen, alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.