RID 2021

RID 2021 - Reglement for national og international befordring af farligt gods (RID)

01-01-2021

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen. Alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafikstyrelsen.