RID 2023

RID 2023 - Reglement for national og international befordring af farligt gods (RID)

13-07-2023

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen. Alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafikstyrelsen.

Senest opdateret 13-07-2023