Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af Kommissionens gennemførelsesforordning om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union

08-02-2024

Bekendtgørelsen fastsætter straffebestemmelser for overtrædelse af visse af kravene i TSI OPE.