BL 1-5, 2. udgave af 01/10/1980

Bestemmelser om amatørbygning af luftfartøjer

01-10-1980

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.