BEK nr. 321 af 16/06/1985

Bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser

01-01-1986

Bekendtgørelse nr. 321 af 16. juni 1985