BEK nr. 173 af 13/03/1991

Bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser på Færøerne

01-05-1991

Bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 1991