BEK nr. 708 af 14/08/1992 af 14/08/1992

Bekendtgørelse om ordensreglement for flyvepladser i Grønland

01-09-1992

Bekendtgørelse nr. 708 af 14. august 1992