BL 11-7 , 1. udgave af 14/09/1993

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn

15-12-1993

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.