BL 3-1, 1. udgave af 10/03/1993

Bestemmelser om etablering af offentlige VMC-flyvepladser

01-06-1993

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.