BL 11-5 , 1. udgave af 21/01/1993

Bestemmelser om flyvepladsreglement for Vagar Lufthavn

01-03-1993

BL serie 11 indeholder bestemmelser om flyvepladsreglementet for visse IMC flyvepladser i Danmark, Grønland og på Færøerne.