BL 3-9, 3. udgave af 04/07/1995

Bestemmelser om brand- og redningstjeneste

01-08-1995

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.