Forordning 1900/2006 af 20/12/2006

Forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering af tekniske krav og administrative procedurer inden for civil luftfart

16-01-2007

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1900/2006 af 20. december 2006.