BL 1-11, 2. udgave af 07/12/2006

Bestemmelser om driftsstatistik

01-01-2007

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.