BL 2-1, 2. udgave af 06/12/2006

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer

01-01-2007

BL serie 2 om værksteder omhandler virksomheder og amatørers autorisation til at vedligeholde, konstruere, restaurere, ombygge og reparere luftfartøjer.