Forordning 551/2004 af 10/03/2004

Forordning om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum

04-12-2009

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004.