BL 1-17 , 2. udgave af 23/06/2009

Bestemmelser om radioudstyr i dansk registrerede luftfartøjer

01-07-2009

BL serie 1 omhandler luftfartøj og luftfartøjsmateriel. Herunder findes blandt andet bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, radioudstyr, advarselssystemer og luftfartøjsregistrering.