BL 3-7, 2. udgave af 24/11/2009

Bestemmelser om anmeldelse, registrering og afmelding af private flyvepladser

01-01-2010

BL serie 3 omhandler flyvepladser, herunder etablering og drift af flyvepladser samt bestemmelser om helikopterflyvepladser, helikopterdæk på havanlæg, luftfartshindringer, luftfartstjenestesystemer samt bestemmelser om støjgener og laserlysudstyr.

Senest opdateret 15-09-2023