BEK nr. 1167 af 23/09/2010

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

01-11-2010

Bekendtgørelse nr. 1167 af 23. september 2010