BEK nr. 855 af 23/06/2011

Bekendtgørelse om kaldesignaler og identifikationsnumre til luftfartsradiotjenester i dansk indregistrerede luftfartøjer eller på jordstationer

01-08-2011

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2011