Anordning nr. 1315 af 16/11/2015

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af ændringslove til lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

01-01-2016

Anordning nr. 1315 af 16. november 2015