Anordning nr. 1268 af 28/11/2017

Anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringslove til lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

01-01-2018

Anordning nr. 1268 af 28. november 2017