Forordning 1008/2008 af 24/09/2008

Forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

11-09-2018

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.