Forordning 1178/2011 af 03/11/2011

Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

02-09-2018

Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011.