BEK nr. 1466 af 09/10/2020

Bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø på luftfartsområdet

24-11-2020

Bekendtgørelsen gælder for besætningsmedlemmer, der gør tjeneste ombord på danske, civile luftfartøjer og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen omfatter arbejde med biologiske agenser mv., som kan indebære påvirkning fra biologiske agenser.

Senest opdateret 17-11-2023