Lov nr. 2073 af 21/12/2020

Lov om ændring af lov om luftfart

01-01-2021

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hæver safety-bidraget for Danmark, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark bliver 4,75 kr. i 2021. Safety-bidraget for Grønland og Færøerne fastholdes på 4,5 kr. i 2021.