BL 7-5, 1. udgave af 07/03/2022

Bestemmelser for Færøerne og Grønland om krav til udøvelse af luftfartstjenester og visse øvrige tjenester til brug for luftfarten m.v.

2023

BL serie 7 omhandler lufttrafiktjeneste, herunder udøvelse og drift, anvendelse af sikringsanlæg og lufttrafikregler.

Senest opdateret 07-03-2022