BEK nr. 141 af 06/02/2024

Bekendtgørelse nr. 141 af 6. februar 2024 af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om luftfart

06-02-2024