LOV nr. 551 af 06/06/2007

Lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingsselskabet I/S

07-06-2007

Indeholder blandt andet regulering af Københavns Havn.