LOV nr. 552 af 06/06/2007

Lov om en cityring

07-06-2007
Lov

Fastsætter bl.a. rammerne for VVM-procedurer for Metro Cityringen.