LOV nr. 1520 af 27/12/2014

Lov om offentlige veje m.v

27-12-2014

Regulerer offentlige veje herunder miljøvurderinger (vvm) af statslige vejprojekter