Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

11-11-2011

Resumé af Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje