Oversigt over de danske TEN-T havne

01-10-2019

Begrebet TEN-T havne er defineret i EU-forordning 1315/2013 af 11. december 2013. I bilag II til forordningen er der en oversigt over TEN-T havnene i de enkelte medlemsstater.

Senest opdateret 29-08-2023