Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen nr. 1181 af 22. sep 2016

22-09-2016

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter kravene til, hvordan letbaneoperatørerne i Danmark skal indberette data vedrørende ulykker mv. på letbaneområdet.