Faktaark Jerne station- Vest for Jernevej

08-05-2015