Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2019 og 2032

16-06-2021

Trafik udarbejder trafikdata for den statslige jernbane, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark.