Flextrafik - model til beregning af merpriser og CO2-aftryk

08-07-2022

Regnearket er tænkt som et hjælpeværktøj i forhold til at beregne meromkostninger og CO2-besparelse ved omstilling af flextrafik til nulemissions flextrafik