Vejledning om regler vedrørende arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer og for deres arbejdsgivere

14-11-2015

I forbindelse med udgivelsen af en ny og forenklet udgave af bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere fundet det hensigtsmæssigt at udgive denne supplerende vejledning