Aftale om det Fælles Europæiske Luftfartsområde

30-01-2017

Lufttransportaftale mellem EU og Makedonien (denne aftale afløser den bilaterale luftfartsaftale mellem Danmark og Makedonien).