Standardscenarie for redningsberedskabets flyvning med droner i Danmark, DK-BER-1

26-11-2018

Generelt om standard scenearier for redningsberedskabets flyvning med droner