Pre-arrival information

Før-ankomst information 

Alle ISPS certificerede skibe, der ønsker at anløbe en europæisk havn, er pligtige til at fremlægge før-ankomst sikringsinformationer. Før-ankomst sikringsinformationer indeholder de standardoplysninger, som er angivet i IMO’s vejledning Security-related information as required under SOLAS regulation XI-2/9.2.2 (MSC.1/Circ.1305).

Skibene indrapporterer selv direkte til SafeSeaNet, eller indirekte via deres mægler/agent. Havne og havnefaciliteter er ikke involveret heri.

Trafikstyrelsen foretager kontrol med skibenes før-ankomst sikringsinformationer, og vil om nødvendigt reagere ud fra de angivne oplysninger.

De krævede oplysninger indrapporteres i SafeSeaNet:

  1. mindst 24 timer i forvejen,
  2. eller senest på det tidspunkt, hvor skibet forlader den foregående havn, hvis rejsen er kortere end 24 timer, eller
  3. hvis anløbshavnen er ukendt eller ændres under rejsen, så snart anløbshavnen bliver kendt.

Forsvaret hjemmeside findes mere information om SafeSeaNet.

 

Ansøgning om fritagelse for før-ankomst information

Rederier, der driver rutefart mellem dansk havn og en eller flere EU-havne/EØS-havne, kan ansøge om fritagelse for at indrapportere før-ankomst sikringsinformation.

Ansøgningen sendes til Trafikstyrelsen på maritimsikring@trafikstyrelsen.dk, og skal være vedhæftet følgende information:

  • Navn og IMO-nummer på skibet,
  • Kopi af gyldigt ISPS-certifikat,
  • IMO havnefacilitetsnummer på den danske havnefacilitet og UN/Locode på alle EU-havne/EØS-havne på ruten, samt
  • bekræftelse på, at rederiet har et internt system, der sikrer en øjeblikkelig videresendelse af før-ankomst information til Trafikstyrelsen døgnet rundt, så snart anmodningen om oplysninger modtages.  

Fritagelsen vil være underlagt regelmæssig kontrol fra Trafikstyrelsen. 

 

Senest opdateret 08-12-2023