Pre-arrival information

Før-ankomst information 

Alle ISPS certificerede fartøjer, der ønsker at anløbe en europæisk havn, er pligtige til at fremlægge før-ankomst sikringsinformationer. Før-ankomst sikringsinformationer indeholder de standardoplysninger, som er angivet i IMO’s vejledning MSC-cirkulære 1305.

Skibene indrapporterer selv direkte til SafeSeaNet, eller indirekte via deres mægler/agent. Havne og havnefaciliteter er ikke involveret heri.

Trafikstyrelsen foretager kontrol med skibenes før-ankomst sikringsinformationer, og vil om nødvendigt reagere ud fra de angivne oplysninger.

De krævede oplysninger indrapporteres i SafeSeaNet:

  1. mindst 24 timer i forvejen,
  2. eller senest på det tidspunkt, hvor skibet forlader den foregående havn, hvis rejsen er kortere end 24 timer, eller
  3. hvis anløbshavnen er ukendt eller ændres under rejsen, så snart anløbshavnen bliver kendt.

Fritagelse for før-ankomst information

Fartøjer og rederier, der driver rutefart mellem europæiske havne, kan opnå fritagelse for før-ankomst information efter ansøgning til Trafikstyrelsen. Forudsætningen for at opnå fritagelse er at

  • Rederiet dokumenterer, at fartøjet er certificeret ved at fremsende kopi af ISPS-certifikat
  • Rederiet skal udarbejde et internt system, der sikrer en øjeblikkelig videresendelse af før-ankomst information døgnet rundt, så snart anmodningen om oplysninger modtages.

Fritagelsen vil være underlagt regelmæssig kontrol fra Trafikstyrelsen. 

Ansøgningen sendes enten via e-mail eller via fysisk post til Trafikstyrelsen.

 

Trafikstyrelsen
Maritim sikring
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: +45 72218800
maritimsikring@trafikstyrelsen.dk

 

Databeskyttelsesrådgiver
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
dpo@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 25-05-2021