Årlig indberetning af ulykker og forløbere for ulykker

Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, andre virksomheder med sikkerhedscertifikat, veterantogsorganisationer samt veteranbaner skal senest den 1. marts hvert år indberette ulykker og forløbere for ulykker til Trafikstyrelsen for det forudgående kalenderår.

 

Da åbningen af Trafikstyrelsens nye indberetningsportal er forsinket, har Trafikstyrelsen besluttet at give virksomheder omfattet af indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1373 af 23. november 2023) dispensation fra indberetningsbekendtgørelsens § 2 om indberetning senest den 1. marts for det forudgående kalender år.

Dispensationen betyder, at fristen for at foretage indberetning om ulykker og forløbere for ulykker til Trafikstyrelsen for kalenderåret 2023 ikke er 1. marts 2024.

Fristen for indberetning af data efter indberetningsbekendtgørelsen er i stedet 1. april 2024.

 

I bekendtgørelsen om indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere for ulykker til Trafikstyrelsen er det fastsat, hvilke oplysninger virksomhederne skal indberette.

Trafikstyrelsen anvender oplysningerne til at drive og vedligeholde en database over ulykker og forløbere for ulykker på jernbaneområdet, som gør det muligt løbende at vurdere, om sikkerheden opretholdes i forbindelse med jernbanedriften.

Indberetningen skal ske elektronisk ved indberetning til Trafikstyrelsens indberetningsportal. Indberetning skal ske ved enten at indtaste data direkte i Trafikstyrelsens indberetningsportal eller ved at uploade data i en indberetningsfil (OIOXML-format) til Trafikstyrelsens indberetningsportal. Veteranbaner og veterantogsorganisationer kan alternativt vælge at indberette ved at udfylde og indsende en indberetningsblanket med de relevante oplysninger til Trafikstyrelsen.

 

Kontakt ifm. tekniske specifikationer mv.

Ved spørgsmål kan du sende en mail til nedenstående adresse:

sik-rap@trafikstyrelsen.dk

Senest opdateret 20-02-2024