Farligt gods - Transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Kontakt os

Nedenfor kan du læse om reglerne for transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Generelle oplysninger

Alt transport af farlig gods skal følge reglerne i ICAO-TI Technical Instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air seneste udgave, samt Bekendtgørelse 763 af 11. juli 2008.

Ønskes der oplysninger om indholdet af ICAO-TI, kan der rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på e-mail.

Trafikstyrelsen
Farligt gods
Tlf..: +45 72218800

farligtgods@trafikstyrelsen.dk

Farligt gods uddannelse

Luftfartsforetagender, afsendere, fragtagenter eller andre, som er beskæftiget med lufttransport af farligt gods, skal oprette og ajourføre uddannelsesprogrammer i overensstemmelse med ICAO-TI. 

Uddannelsesprogrmmaet vil blive godkendt i forbindelse med tilsyn eller skal fremsendes til godkendelse på opfordring fra Trafikstyrelsen.

Ønskes der oplysninger om kravene til uddannelsesprogrammet, er dette beskrevet i ICAO-TI eller Bekendtgørelse nr. 763 af 11/07/2008, samt IATA DGR. Der kan ligeledes rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på mail.

Trafikstyrelsen
Farligt gods
Tlf..: +45 72218800

farligtgods@trafikstyrelsen.dk

Hændelser med farlig gods

Alle hændelser med farligt gods som luftfragt skal jf. forordning (EU) 376/2014, artikel 4, stk. 7 snarest muligt, dog senest inden for 72 timer efter hændelsen indtraf, indberettes til Trafikstyrelsen.

Hændelser med farligt gods skal indberettes med en af de nedenstående indberetningsmuligheder:

  • e5x-systemet via EU-portalen. Find linket nedenfor her på siden.
  • Occurrence Report, der kan hentes nedenfor.

Efter aftale med Trafikstyrelsen kan fragtagenter eller andre med screening (X-Ray) bruge tre måneders indberetningsformular for skjult farligt gods fundet ved gennemlysning eller checklist. Andre hændelser eller ulykker skal indberettes via e5x eller Occurrence Report.

Der kan ligeledes rettes henvendelse til den ansvarlige luftfartsinspektør for farligt gods på e-mail.

Trafikstyrelsen
Farligt gods
Tlf..: +45 72218800

farligtgods@trafikstyrelsen.dk

Indberet med e5x-systemet via EU-portalen her (nyt vindue) 

Transport af våben, eksplosivstoffer m.v.

Der skal søges om tilladelse til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer, jf. Bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995. Der skal dog ikke søges om tilladelse til transport af Class 1.4S.

Reglerne er gældende for flyvninger fra, til og over dansk luftrum.

Ansøgningsfristen for transport af våben, eksplosivstoffer m.v. er på fem hverdage før afgang. Ansøgningsskema til transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. findes nedenfor.

Senest opdateret 25-11-2021