Corona-krisen: Overblik over tiltag og vejledning på luftfartsområdet

Påbud til flyselskaber om tilbagebetaling af refusion (flypassager.dk)

12 flyselskaber har fået en frist for tilbagebetaling af refusion til passagererne. Læs mere her om vilkårene og deadlines for tilbagebetalingen.

Læs mere

Støtteordning til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet

Der ydes driftsstøtte til lufthavne med rute- og/eller sæsonruteflyvning, som har op til 200.000 passagerer.

Læs mere

Forlængelse af gyldighedsperioder for licenser, certifikater mv. for piloter, instruktører og eksaminatorer (Pdf)

COVID-19-udbruddet har vanskeligtgjort det for indehavere af licenser, ratings, privilegier, påtegninger og certifikater at opretholde deres status. Derfor forænges gyldighedsperioden i AIC B 11/2020.

Læs mere

Spørgsmål og svar om flypassagerrettigheder som følge af Covid-19 (flypassager.dk)

Se de oftest stillede spørgsmål om COVID-19 og passagerrettigheder.

Læs mere

Information om vaccination og raskmelding efter COVID-19 til flyvecertificeret personel

Her kan du finde information om COVID-19-vaccination og raskmelding efter COVID-19-sygdom for al flyvecertificeret personel, som deltager i luftfart på et EASA-certifikat.

Læs mere

Information og vejledning om COVID-19 på EASA's hjemmeside

På EASA's hjemmeside kan du finde links til sikkerhedsdirektiver, sikkerhedsbulletiner og vejledninger fra EASA til luftfartssektoren om COVID-19.

Gå til information om Corona på EASA's hjemmeside (nyt vindue)